Polska Kronika Filmowa 55/16

Mija 10. rocznica podpisania Układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między Polską i ZSRR: jak treść układu wygląda w codziennej praktyce? Kamery PKF przypominają powszechnie znane wielkie budowy przy radzieckim udziale, no i Pałac Kultury jako nowy symbol polsko-radzieckiej przyjaźni.