Polska Kronika Filmowa 55/03

Młodzież protestuje przeciwko Układom Paryskim, które zniosły status okupacyjny RFN i włączyły Bundeswehrę do struktur NATO. Łódź – miasto Tuwima – uczciło pierwszą rocznicę śmierci poety. Warszawski karnawał: przegląd zabaw i innych imprez, adresowanych do dzieci w różnym wieku.