Polska Kronika Filmowa 54/50

Dzień Górnika – już po raz 10. w Polsce Ludowej. Najpierw do Piekar Śląskich przyjeżdża Piotr Jaroszewicz, by otworzyć nową kopalnię. Potem Śląsk jedzie do Warszawy - górnicy z rodzinami zwiedzają stolicę, uczestniczą w koncercie „Mazowsza”, a potem w gali orderowej, bankiecie u premiera i balu.