Polska Kronika Filmowa 54/44

Bolesław Bierut, witany przez premiera Zhou Enlaia i przewodniczącego Mao Zedonga, uczestniczy – wraz z Nikitą Chruszczowem – w obchodach 5. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej, liczącej 600 mln mieszkańców. Przed warszawskimi kinami, a jest ich aż jedenaście, kłębią się kolejki.