Polska Kronika Filmowa 54/42

Do Warszawy przyjeżdża Irena Joliot-Curie, by uczestniczyć w sesji naukowej poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie i w otwarciu jej muzeum. Paryski Narodowy Teatr Ludowy przybywa do Warszawy z przedstawieniem „Cyda” i największą gwiazdą, Gerardem Philipe. W tym samym czasie „Mazowsze” podbija Paryż.