Polska Kronika Filmowa 54/27

U stóp Góry Św. Anny zakończenie Dni Oświaty, Książki i Prasy: królują tańce ludowe. Na Dolnym Śląsku samoloty pomagają w walce ze szkodnikami lasów. W Zachęcie obraduje komisja konkursowa przed IV Ogólnopolską Wystawą Plastyki. Dziecięcy zespół smyczkowy ze Szkoły Muzycznej im. Kurpińskiego.