Polska Kronika Filmowa 54/25

6. zjazd Związku Literatów Polskich. Do Polski przybywa pierwszy w dziejach ambasador Indii, w spółdzielni rolnej „Pierwszy siew” pracuje zootechnik cudotwórca, co widać po inwentarzu. W Żelazowej Woli dla turystów gra Lidia Grychtołówna. Na Dunajcu mistrzostwa Polski w kajakarstwie górskim.