Polska Kronika Filmowa 54/08

Bierut przekazuje władzom radzieckim polskie archiwalia dotyczące Lenina. W Warszawie dyskusja o zagospodarowaniu placu Stalina [Defilad]. Uboga ludność Kielecczyzny zostanie przeniesiona na Ziemie Odzyskane. Skrzypaczka Wanda Wiłkomirska i pianistka Barbara Hesse-Bukowska dają koncert dla dzieci.