Polska Kronika Filmowa 53/53

Na cześć II Zjazdu: wytężona praca w cukrowniach, zakładach obuwniczych, przędzalniach i w zakładach zaopatrujących rolnictwo. W Polsce francuscy parlamentarzyści opowiadają się za granicą na Odrze i Nysie. W Szczecinie proces agentów Adenauera – na pogrobowców Hitlera czekają wysokie wyroki.