Polska Kronika Filmowa 51/49

Trwa akcja przesiedleńcza po wymianie obszarów przygranicznych z ZSRR: w rejon Ustrzyk Dolnych i Leska przybywają osadnicy z Lubelszczyzny. Młodzież gimnazjalna ubiega się o odznakę „Bądź sprawny do pracy i obrony”, by pomnożyć szeregi silnych obrońców ludowej ojczyzny.