Polska Kronika Filmowa 51/03

W wyniku reformy pieniężnej możliwa jest zniżka cen – na mięso, wędliny, obuwie a także materiały inwestycyjne, co z jednej strony poprawi sytuację pracujących, z drugiej – przyspieszy odbudowę i rozwój kraju. Przodownicy pracy awansują na kierowników – po ukończeniu stosownych kursów.