Polska Kronika Filmowa 50/50

W ZSRR cały naród stawia elektrownie nad Wołgą, a w przeddzień Barbórki górnicy z Wałbrzycha wykonali przed terminem roczny plan 1. roku sześciolatki. W Hucie Pokój organizuje się stachanowskie Warty Pokoju, podobnie w wydawnictwie Książka i Wiedza, gdzie drukuje się materiały na II Kongres Pokoju .