Polska Kronika Filmowa 50/47

Cały naród – w tym 12 mln kobiet pracujących - walczy o pokój, podejmując zobowiązania na cześć II Światowego Kongresu Pokoju. Ale labourzystowski rząd odmówił wiz uczestnikom i pozbawił prawa wjazdu tych, którzy te dokumenty otrzymali. Ale Kongres zostanie uratowany: odbędzie się w Warszawie!