Polska Kronika Filmowa 50/44

Młodzież Nowej Huty czynem czci 33. rocznicę Rewolucji Październikowej i II Światowy Kongres Pokoju. Do Warszawy przybywa delegacja 300 chłopów z Warmii i Mazur: są na budowie MDM-u. Już za rok zakończymy skuteczną walkę z analfabetyzmem, który w sanacyjnej Polsce sięgał 80 proc.