Polska Kronika Filmowa 50/41

W siódmą rocznicę bitwy pod Lenino Polacy świętują Dzień Wojska Polskiego. Zbliża się rocznica Rewolucji Październikowej i II Kongres Pokoju: wzywamy do czynu dla upamiętnienia tych wydarzeń. Władysław Broniewski recytuje „Most Poniatowskiego”, obchodząc 25. rocznicę debiutu.