Polska Kronika Filmowa 50/40

Radzieccy kołchoźnicy na Ziemiach Odzyskanych służą radą polskim osadnikom, dając dowód przyjaźni. Dobiega końca budowa warszawskiej zajezdni autobusowej przy ul. Inflanckiej. Amerykańscy podżegacze wojenni chcieli zatamować Ren i zalać tysiące domów, a ZSRR buduje się górnicze miasto Karaganda.