Polska Kronika Filmowa 50/18

Pięciolecie Układu o przyjaźni, pomocy i wzajemnej współpracy między Polską i ZSRR, celebrowane przez najwyższe czynniki: to fundament odbudowy państwa. Na wezwanie obrońców pokoju apel po Konferencji sztokholmskiej podpisują artyści, naukowcy i zwykli ludzie, a także byli więźniowie Auschwitz.