Polska Kronika Filmowa 50/15

Z całego kraju płynie odzew na wezwanie robotników cementowni „Grodziec” o uczczenie 1 Maja czynem. Do dromadera z ZOO we Wrocławiu przyjeżdżają dwie samice. Pekin po rewolucji: pałace władców są teraz własnością ludu, w kinach radzieckie filmy, a produkcja stali już przekracza poprzednie wskaźniki.