Polska Kronika Filmowa 50/01

Dzień urodzin Józefa Stalina, szermierza socjalizmu: świąteczna dekoracja wszystkich budynków państwowych, kamień węgielny pod pomnik przyjaźni polsko-radzieckiej, akademia ku czci, uroczyste posiedzenie Sejmu. Robotnicy zaciągają warty stalinowskie, przodownicy pracy mobilizują pozostałych.