Polska Kronika Filmowa 49/48

III zjazd Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej: niech żyje wielki przyjaciel narodu polskiego towarzysz Stalin! We Włoszech zbiera się Światowy Komitet Obrońców Pokoju, a w ZSRR nawet polujący na zwierzęta futerkowe mieszkańcy Czukcze przyczyniają się do wzrostu radzięckiej potęgi.