Polska Kronika Filmowa 49/42

Młodzież u prezydenta Bieruta. W Oficerskiej Szkole Marynarki Wojennej w Gdyni pierwsza po wojnie promocja: na oficerów mianuje marszałek Michał Rola-Żymierski. W Starachowicach masowa produkcja ciężarówki Star 20. Z okazji Roku Chopinowskiego i IV Konkursu Chopinowskiego wystawa w Muzeum Narodowym.