Polska Kronika Filmowa 49/15

Pomnik upamiętniający generała Świerczewskiego. Sesja Sejmu nt. repatriacji polskich robotników z Francji. Wiece w sprawie relacji państwo - kościół .Wiejscy listonosze dostarczają książki i prasę. Warszawskie tempo nie tylko na Mariensztacie. Nowy Jork: Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju.