Polska Kronika Filmowa 49/04

Mija 25 lat od śmierci Włodzimierza Lenina, umiłowanego wodza rewolucji i twórcy pierwszego państwa robotniczego. W Sejmie premier Cyrankiewicz wygłasza expose: rok 1948 był udany! Armia Radziecka wychodzi z Korei Północnej, a w Czechosłowacji przemysł zbrojeniowy wypuścił maszynę do pisania.