Polska Kronika Filmowa 48/45

Mija 31 lat od wybuchu Rewolucji Październikowej [jej przebieg ilustrują fragmenty „Października” Eistensteina], ale ważniejsze jest zwycięstwo Armii Radzieckiej pod przewodem Stalina w II wojnie światowej i wychowywanie nowego człowieka. Ostatnia droga prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda.