Polska Kronika Filmowa 48/33

Na Wystawie Ziem Odzyskanych we Wrocławiu mnóstwo atrakcji dla zwiedzających. Na Odrze barka artystyczna – muzyka operowa i folklor dla wzmocnienia polskiego ducha. W Mariańskich Łaźniach festiwal filmowy [później przeniesiony do Karlowych Warów], który wygrywa „Ostatni etap” Wandy Jakubowskiej. Zacieśnianie współpracy gospodarczej między Polską i Czechosłowacją. Na sześciotygodniowe wakacje w kraju przodków przyjeżdżają dzieci polonijne. Tymczasem Harcerska Służba Polsce podczas wakacji pracuje.