Polska Kronika Filmowa 48/17

Tydzień Ziem Zachodnich: we Wrocławiu przygotowania do Wystawy Ziem Odzyskanych, w Wałbrzychu manifestacja. Na Żuławach osuszanie i rekultywacja gruntów. Na Podhalu wiosna – górale orzą, choć w górach śnieg. Wraca Irena Eichlerówna, w Gorzowie szpital dla pszczół, w Wieńcu Zdroju trenują kolarze. Narada najwyższych czynników w sprawie organizacji Służba Polsce.