Polska Kronika Filmowa 48/11

Rodzina Binasiów na Śląsku – repatrianci z Francji z dziesięciorgiem potomstwa, ojcem chrzestnym najmłodszego jest Bolesław Bierut. Na świecie: napięcie w Palestynie, budowa potężnej hydroelektrowni w Tadżykistanie, we Włoszech powstaje polityczny front ludowy, a we Francji cytrynowe dożynki.