Polska Kronika Filmowa 47/42

Górnik Wincenty Pstrowski wyrabia 283 proc. normy i wzywa do współzawodnictwa pracy. Odpowiadają mu łódzkie włókniarki. Zakłady Filmu Polskiego zaczynają produkcję projektorów kinowych. We Francji protesty przeciwko aprowizowaniu Niemiec wobec powszechnego głodu w kraju.