Polska Kronika Filmowa 47/08

Cały naród cieszy się z wyboru Bolesława Bieruta na prezydenta i spieszy do Belwederu, by mu gratulować. Władze polskie przejmują zarząd portu w Szczecinie z rąk radzieckich. Przeniesienie zwłok powstańców warszawskich ze Starówki na Powązki. Pilotka z ZSRR już wylatała milion kilometrów.