Polska Kronika Filmowa 46/40

Cały kraj zbiera złom, oczyszczając pola z czołgowych wraków i zasilając przemysł metalurgiczny. Aleksander Zelwerowicz obchodzi jubileusz 50. lat na scenie, grając w „Panu Damazym” Fredry. Ilia Erenburg odwiedza postępowych pisarzy w Paryżu, w Czechosłowacji – pierwsza po latach Wielka Pardubicka.