Polska Kronika Filmowa 46/01

Boże Narodzenie: w Krakowie szopki (po raz pierwszy od 1939 roku). W Warszawie zaczyna się 9. sesja Krajowej Rady Narodowej. Repatrianci z Anglii i Niemiec wracają morzem, z Włoch – pociągiem. Ze świata: spór między Jugosławią i Włochami o Triest, karnawał w Nicei głównie dla żołnierzy amerykańskich.