Polska Kronika Filmowa 45/13

W Warszawie odbywa się pierwszy po wojnie zjazd ludowców, I Kongres Chłopski: mija rok od przeprowadzenia reformy rolnej, podstawowego postulatu polskiego ruchu ludowego. Żadna dotąd demokracja nie dała tyle polskim chłopom, a jeszcze czeka ogromny areał na Ziemiach Odzyskanych.