Polska Kronika Filmowa 45/11

Po raz pierwszy 1 Maja jest świętem państwowym. W Warszawie oficjalna manifestacja (ale jeszcze nie pochód). Na mogiłach poległych żołnierzy Armii Radzieckiej – znicze: tak cementuje się przyjaźń polsko-radziecka. Rodzi się sojusz robotniczo-chłopski przeciwko siłom reakcji.