Polska Kronika Filmowa 45/04

Warszawa wolna! 17 stycznia 1945 roku żołnierze polscy weszli do wymarłego miasta, jeszcze dogasają pożary: Warszawa została zamordowana! A już są pierwsi ludzie: odgruzowują drogi, porządkują. Prezydent Bierut, naczelny wódz Rola-Żymierski, członkowie rządu wizytują stolicę, przyjmują defiladę .