Polska Kronika Filmowa 45/01

Do Lublina przybywa ambasador Francji przy PKWN, Christian Fuchet [późniejszy współzałożyciel Unii Europejskiej]. Odnaleziono ukryte przed hitlerowcami obrazy Jana Matejki, m.in. „Bitwę pod Grunwaldem”. Do wyzwolonej części Warszawy, na Pragę, przylatuje delegacja dziennikarzy zagranicznych.