Polska Kronika Filmowa 1975 - Kronika Festiwalowa

Pod tym tytułem znajduje się angielskojęzyczna relacja z uroczystości dożynkowych na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie z udziałem najwyższych władz państwowych (I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka i premiera Piotra Jaroszewicza); składanie wieńców dożynkowych przez delegacje województw; pokazy gimnastyczno-artystyczne i występy zespołów artystycznych.