Polska Kronika Filmowa 1970 - Kronika Festiwalowa

Jaką Polskę 1970 warto zapamiętać? Przede wszystkim Polskę zyskującą na znaczeniu dzięki Układowi o podstawach normalizacji stosunków między Polską i RFN. Także Polskę sławną dzięki Chopinowi i laureatom konkursu jego imienia: Garrickowi Ohlssonowi, Mitsuko Uchidzie czy Piotrowi Palecznemu.