Życie raz jeszcze

Tuż po wojnie przecinają się drogi trójki postaci: byłego lotnika RAF-u, młodej działaczki Związku Walki Młodych i działacza PPR, sekretarza komitetu powiatowego. Miłość i polityka okażą się niebezpieczną parą.