Wspólny pokój

Dwudziestolatek, po rekonwalescencji w górach, przyjeżdża do Warszawy z nadzieją na karierę literacką. Trafia do zagraconego pokoju dzielonego przez poetów-cyganów i studentów. Uboga, ambitna młodzież przełomu lat 20 i 30 XX wieku zagłusza przeczucie katastrofy alkoholem, dowcipem, bufonadą.