Wilczyca

Po śmierci w wyniku nieudanej aborcji nieboszczka prześladuje męża pod postacią wilczycy. Jej dusza wstępuje w młodą szlachciankę, a gnijące ciało straszy żywych opiekujących się dworem i grobem.