Wierna rzeka

Pod drzwi młodej szlachcianki trafia ciężko ranny powstaniec styczniowy. Kobieta, ryzykując życiem, udziela mu schronienia i opatruje rany. Poświęcenie przeradza się w miłość, która jak się okaże, ma swoją wymierną cenę.