Skazany

Przed sądem staje mężczyzna oskarżony o nieudzielenie pomocy starszemu bratu, który zmarł śmiercią samobójczą. Widz poznaje stanowisko prokuratora, obrony, lekarzy, oskarżonego, ale też intymną historię relacji między braćmi.