Sami Swoi

Wizyta stryja z Ameryki i chrzest wspólnej wnuczki staje się punktem wyjścia do opowieści o historii Kargulów i Pawlaków - dwóch zwaśnionych rodzin zza Buga, zmuszonych po wojnie osiąść na Ziemiach Odzyskanych.