Rysopis

Młody mężczyzna, skreślony z listy studentów tuż przed magisterium, stawia się 1 września przed komisją poborową do wojska, deklarując chęć odbycia służby. W oczekiwaniu na pociąg wędruje przez miasto. Spotyka dawnych kolegów i nową, łudząco podobną do żony, dziewczynę.