Pasja

Ostatnie dni z życia Edwarda Dembowskiego (1822-1846), organizatora powstania krakowskiego w 1846 roku. Nieformalny przywódca powstania, zdeterminowany w walce o zjednoczenie ziem polskich i wyzwolenie chłopów, negocjuje z innymi graczami politycznymi.