Panny z wilka

Po śmierci przyjaciela mężczyzna decyduje się wyjechać na wieś, odwiedzić miejsce, gdzie bywał w młodości – domy wujostwa i sąsiadujących z nimi tytułowych panien z Wilka. Na miejscu zastaje je wszystkie razem. Spacery, wspomnienia, wspólne posiłki, przeprawa przez rzekę – wszystko to odbywa się w poszukiwaniu straconego czasu i jakby poza czasem.