Pałac

Dworski pasterz owiec wkracza do pustego pałacu pana dziedzica w ostatnie dni drugiej wojny światowej. Pobudzona wyobraźnia podsuwa mu sceny z jego udziałem w roli jaśnie pana. Dochodzi do zderzenia świadomości chłopskiej z pańskimi przywilejami.