Osobisty pamiętnik grzesznika przez niego samego spisany

Trwa wiek wojen religijnych w XVI-wiecznej Europie. Ekshumowany młodzieniec ze szlachetnego rodu opowiada żyjącym historię swego upadku. Jako boski wybraniec wymierzał kary innym grzesznikom, w tym własnemu bratu.