Ogniomistrz Kaleń

Losy doświadczonego żołnierza Ludowego Wojska Polskiego, który w 1946 roku trafia z batalionem w Bieszczady. W ogniu walk z ukraińskimi banderowcami i antykomunistycznym podziemiem próbuje ocalić życie, perspektywę cywila i pogodę ducha.