Nikt nie woła

Młody akowiec odmawia wykonania rozkazu i ucieka po wyzwoleniu na Ziemie Odzyskane, na Dolny Śląsk. W ruinach rodzi się nieśmiało nadzieja na nowe życie, dom i miłość. Niestety, podziemna organizacja jest już na jego tropie.